Wiktor Szmulewicz

Wiktor Szmulewicz

Social media

Wiktor Szmulewicz

President of the National Council of Chambers of Agriculture

Graduate of the Faculty of Agriculture at the Warsaw University of Life Sciences.
He runs a family farm of 120 hectares, specializing in dairy production.
Since the mid-1990s, he has been involved in the reactivation of agricultural self-government in Poland; initially, as part of this activity, he was elected President of the Plock Chamber of Agriculture, and then – after the administrative reform in 1999. – as a delegate to the National Council of Chambers of Agriculture on behalf of the Mazovian Chamber of Agriculture. Since 2003, as President of the Mazovian Chamber of Agriculture, and since 2005 he has been President of the National Council of Chambers of Agriculture. From 2011 to 2013, he was Vice Chairman of Copa (Committee of Agricultural Professional Organizations), an organization of European farmers. In December 2020, he was appointed to the Agriculture and Rural Affairs Council created by President Andrzej Duda.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.