Rafał Romanowski, PhD

dr Rafał Romanowski

Social media

Rafał Romanowski, PhD

Member of the European Parliament

Deputy Minister of Agriculture and Rural Development in 2007, 2015 – 2020, 2021 – 2023.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.