Prof. dr hab. Jarosław Całka

prof. dr hab. Jarosław Całka

Social media

Prof. dr hab. Jarosław Całka

Faculty of Veterinary Medicine at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Fulbright scholar, he spent 5 years working at universities in the United States and the Federal Republic of Germany. Author and co-author of 181 scientific publications. His papers have been cited 1,641 times. He currently heads the Department of Clinical Physiology at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.