Paolo Patruno

Paolo Patruno

Social media

Paolo Patruno

Deputy Secretary General of CLITRAVI

Graduated in Law with 110/110 at Trento University (Italy). Lawyer and Journalist.
He serves as Deputy Secretary General of CLITRAVI, the European Association representing the meat processing industry, as Contract Professor of Food Legislation and as Chairman of the European Livestock Voice.
He served as a Legal and European Affairs Manager at Federalimentare, the Italian Food Industry Federation and worked for Confindustria, Italian Small Business in Europe, a primary law firm and several newspapers and journals.
He’s active in several European Commission Advisory Groups and Civil Dialogue Groups, as well as within the International Meat Secretariat and FoodDrinkEurope.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.