Jacek Zarzecki

Jacek Zarzecki Prezes - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Social media

Jacek Zarzecki

President, Polish Union of Meat Cattle Breeders and Producers

Chairman of the Managing Commission of the Beef Promotion Fund

Vice-chairman of the Copa Cogeca Beef WG

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.